Теорія держави та права

33. Поняття та види дисципліни

Дисципліна безпосередньо пов’язана з діяльністю (поведінкою) особи. В ній відображаються:

 • вимоги суспільства до індивідів та колективів;
 • соціальна оцінка поведінки людини з точки зору відповідності інтересам суспільства, законності, правовій культурі.

Дисципліна - своєчасне й точне виконання вимог, що випливають з нормативних та індивідуально-правових актів, технологічних, організаційних, моральних, громадських та інших соціальних норм.

Види дисципліни:

 • державна - виконання державними службовцями вимог, які висовує держава;
 • трудова - обов’язкове дотримання учасниками трудового процесу встановленого розпорядку;
 • військова - дотримання військовослужбовцями правил, встановлених законами, військовими уставами, наказами;
 • договірна - дотримання суб’єктами права договірних зобов’язань;
 • фінансова - дотримання суб’єктами права бюджетних, податкових й інших фінансових приписів;
 • технологічна - дотримання технологічних приписів у процесі виробничої діяльності.

Державна дисципліна - режим панування закону у взаємовідносинах органів держави, посадових осіб, інших уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на вимогах до кожного суб’єкта виконувати свої обов’язки, не перевищувати свої повноваження, не зазіхати на права, та не зачіпати інтереси інших суб’єктів.

Державна дисципліна, законність, правопорядок тісно зв’язані між собою, тому що державна дисципліна неможлива без дотримання, виконання законів, свідомого позитивного відношення державних службовців до встановленого правопорядку.

Однак між законністю та дисципліною є розходження по змісту і місцю в системі правового регулювання.

 1. З погляду права законність є основою дисципліни, але дисципліна - не тільки правове, але й соціальне явище. Вона не вичерпується законністю. Якщо законність означає точне й неухильне дотримання закону, то дисципліна припускає ще й активність, ініціативу в роботі.
 2. Поняття дисципліни ширпіе поняття законності в плані нормативного забезпечення. Державна дисципліна забезпечується як правовими нормами, так і іншими соціальними нормами, особливо нормами моралі. В основі державної дисципліни лежить виконавча дисципліна, сумлінне відношення посадових осіб до виконання покладених на них обов’язків.
 3. Дисципліна й законність мають різні результати дії. Результатом законності є правопорядок - це стан фактичної впорядкованості суспільних відносин, урегульованих правом, який виражає реальне, практичне здійснення режиму законності.

Результатом дисципліни є суспільний порядок - реальний порядок суспільних відносин, що відповідають не тільки нормам права, але й іншим соціальним нормам, за якого поведінка учасників відносин є суспільно корисною.