Теорія держави та права

84. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності

Підставою для притягнення суб’єкта до юридичної відповідальності є ті обставини, наявність яких робить відповідальність можливою, а відсутність - виключає відповідальність.

Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності і підстави настання юридичної відповідальності. Підстави притягнення до юридичної відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. Підставою притягнення до юридичної відповідальності є склад правопорушення.

Правопорушення не приводить автоматично до настання відповідальності, а служить лише підставою для притягнення до неї.

Підстави настання юридичної відповідальності - це сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність реальною.

Підставами настання юридичної відповідальності є такі обставини:

1) факт скоєння правопорушення - фактична підстава;

2) наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції в свою чергу дає можливість говорити про склад правопорушення - юридична підстава;

3) відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Можливість звільнення від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача неповнолітнього під нагляд батьків). В законах можуть міститися вказівки про обставини, які виключають відповідальність (стан крайньої необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності);

4) наявність правозастосовчого акта - рішення компетентного органу, яким покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб (наказ адміністрації, вирок суду та ін.) - процесуальна підстава.

В механізмі юридичної відповідальності можна виділити певні стадії. Вони подібні стадіям правозастосовчої діяльності, однак мають свою специфіку.

Стадії юридичної відповідальності носять охоронний характер:

  • Стадія загального стану (попереджувальна відповідальність) - виникнення підстав для притягнення до відповідальності настає з моменту правопорушення, тобто юридичного факту, що спричинив конкретні правовідносини;
  • Стадія притягнення до відповідальності (суб’єктивна сторона) - встановлення компетентними органами суб’єкта правопорушення (фізичної або юридичної особи) і дослідження обставин справи про правопорушення;
  • Стадія встановлення юридичної відповідальності (об´єктивна сторона) - ухвалення рішення про застосування (не застосування) санкції, вибір у її межах виду та міри відповідальності;
  • Стадія настання юридичної відповідальності - реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності - на підставі певних норм правозастосовчого акта: виконання стягнення (наприклад, в адміністративному праві) або покарання (у кримінальному праві).