Послід — сукупність позазародкових частин плодового яйця, що забезпечують двобічний зв’язок організму плода з організмом вагітної.

Послід складається з плаценти, плодових оболонок і пуповини — провізорних органів, взаємопов’язаних в анатомічному і функціональному аспектах, які виконують найскладніші функції протягом періоду вагітності і пологів. Після народження дитини функціональна активність посліду згасає і він наділяється з порожнини матки. Виділенню посліду передує відшарування плаценти й оболонок. Народжений послід ретельно вивчають, звертаючи особливу увагу на цілість плаценти. Її зважують, вимірюють, визначають наявність чи відсутність додаткових часточок, петрифікатів, дистрофічних змін та ін. За локалізацією розривів плодових оболонок виявляють розташування плаценти в матці. Так, якщо плодові оболонки розірвані по краю плаценти, то вона кріпилася біля внутрішнього маткового вічка, якщо далеко від краю, то плацента розташовувалася високо в ділянці тіла чи дна матки. Огляд плаценти при багатоплідній вагітності дає можливість встановити зиготність близнюків — моно- зиготних або дизиготних.