Критичним періодом називають період розвитку, який характеризується підвищеною чутливістю ембріона до ушкоджувальної дії різних факторів — механічних, фізичних, хімічних та ін.

Розрізняють три основних критичних періоди:

— І — кінець 1-го і весь 2-й тиждень гестації (період імплантації). Ефект пошкоджувального фактора реалізується найчастіше загибеллю зародка. Шкідливі фактори чинять ембріотоксичну дію.

— II — 6—8-й тиждень гестації (період органогенезу), коли розпочинається закладання та формування органів ембріона. Шкідливі фактори справляють тератогенну дію.

— III - 11-13 -й тиждень вагітності, коли формується фетоплацентарний комплекс (період плацентації).

До критичних періодів фетального розвитку також належать 15—20-й тиждень вагітності (швидке збільшення головного мозку) та 20—24-й тиждень (формування основних функціональних систем організму).

Останні місяці вагітності характеризуються значною невідповідністю між припиненням збільшення маси плаценти та швидким збільшенням маси тіла плода.