Значно розширюються ниркові миски та сечоводи (здебільшого праворуч). Відзначають перегин сечоводу в ділянці переходу його верхньої третини в середню. Дилатація сечовивідних шляхів починається з 5—6-го тижня, досягає максимуму на 32-му тижні вагітності і до пологів знижується. Змінюється кровопостачання нирок: до 16 тиж. вагітності зростають нирковий кровотік (на 75 %), клубочкова фільтрація (до 5 % уже на 12-му тижні), кліренс креатиніну (на 40 %). Фільтрація білків не змінюється. Екскреція глюкози збільшується (1—10 г на добу) у зв’язку з підвищенням клубочкової фільтрації глюкози, що перевищує реабсообпію її канальцями.