Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

Вплив шкідливих факторів на плід

Агресивні фактори зовнішнього середо вища негативно впливають на розвиток плода (табл. 1). Протягом вагітності кожна жінка вживає лікарські засоби Вагітні в побуті і на роботі нерідко контактують із різними шкідливими речовинами. Найнебезпечнішими є тератогенні факгори.

Тератогенным вважають хімічний, фізичний або біологічний фактор, що відповідає таким критеріям:

— доведено зв’язок між впливом фактора і формуванням вади розвитку;

— ушкоджувальний вплив фактора збігається з критичними періодами внутрішньоутробного розвитку.

Виділяють такі особливості впливу тератогенних факторів:

— вплив тератогенних факторів має дозозалежний характер;

— для кожного тератогенного фактора є певна гранична доза тератогенного впливу, на 1—3 порядки нижча від летальної;

— інтенсивність тератогенного впливу пов’язана з особливостями всмоктування, метаболізму, здатності речовини поширюватися в організмі та проникати крізь плаценту;

— чутливість до різних тератогенних факторів протягом внутрішньоутробного розвитку може змінюватися;

— у разі, якщо тератогенний вплив чинять збудники інфекцій, граничну дозу і дозозалежний характер тератогенного фактора оцінити не вдається.

Таблиця 1. Основні тератогенні фактори

Інфекції

Цитомегаловірусна інфекція. Герпес (вірус простого герпесу I—II типу). Інфекційна еритема. Краснуха. Сифіліс. Токсоплазмоз. Інфекції, спричинені вірусом Varicella zoster

Іонізувальне випромінювання

Радіоактивні опади. Лікування радіоактивним йодом. Променева терапія

Метаболічні порушення і шкідливі звички

Алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, ендемічний зоб

Дефіцит фолієвої кислоти

Тривала гіпертермія, фенілкетонурія, андрогенсекрету- вальні пухлини, декомпенсований цукровий діабет

Лікарські засоби

Метотрексат, андрогени, каптоприл, варфарин, циклофос- фамід, діетилстильбес ірол, еналаприл, йодиди, літію карбонат, пеніциламін, тетрацикліни, талідомід тощо

Інші фактори

Ртуть тошо

Унаслідок дії зазначених тератогенних факторів у плода можуть виникати генно-хромосомні аномалії (синдром Дауьа. Паттау та ін.), дефекти нервової трубки (spina bifida), різноманітні аномалії розвитку кінцівок, незарощення твердого піднебіння тошо. Тому вагітним з групи ризику потрібно пройти генетичне і ультразвукове обстеження у терміні до 12 тиж., а також здати кров на визначення наявності у сироватіл крові ХГ, плазмового біжа, асоційованого з вагітністю (РАРР-А), есТріолу, а-фетипротеін, які можуть свідчити про наявність аномалій у плода.