Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

Оцінювання біологічної готовності організму вагітної до пологів

Оцінювання біологічної готовності до пологів ґрунтується на таких основних параметрах:

— стан шийки матки оцінюють за шкалою Бішопа (табл. 3). У 90 % вагітних в останній тиждень вагітності шийка матки досягає зрілості;

— окситоциновий тест (тест Сміта) — поява переймів протягом перших З хв від моменту внутрішньовенного введення 1 ОД окситоцину в 100 мл 5 % розчину глюкози зі швидкістю 1 мл/хв (позитивний тест);

— нестресовий тесл — методом КТГ реєструють мимовільні скорочення матки протягом 40 хв. Наявність скорочень матки вказує на готовність до пологів;

— мамарний тест — подразнення сосків грудних залоз вагітних протягом З хв спричинює скорочення м´язів матки, яке фіксують за допомогою КТГ;

— кольпоцитологічні зміни визначають гормональний баланс вагітної перед пологами за даними співвідношень різних клітин епітелію піхви. Підвищення еозинофільного індексу до 20 % та пікнотичного індексу до 40 % свідчить про початок пологів.

Таблиця 3. Оцінювання ступеня зрілості шийки матки за Бішоном

Параметри

Бали

0

1

2

Положення шийки матки щодо провідної осі таза

Зміщена до крижів

Між крижами і провідною віссю газа

По вісі таза

Довжина шийки матки, см

> 2

1-2

< 1

Консистенція: шийки матки

Щільна

Розм’якшена

М’яка

Відкриття зовнішнього вічка, см

Закритий

1

> 2

Локалізація частини тіла плода, що передлежить

Рухома над входом у малий таз

Притиснута до входу в малий таз

Притиснуї а або фіксована у вході в малий таз

Примітка: 0—2 бали — шийка незріла; 3—5 балів — шийка недостатньо зріла; > 6 балів — шийка зріла.