Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

Використання партограми у веденні пологів

Партограма — це графічний запис перебігу пологів, стану роділлі та плода. Призначена для занотовування інформації про результати спостереження під час пологів за станом роділлі, плода, процесами розкриття шийки матки та просування голівки плода. Партограма дає змогу чп ко розрізняти фізіологічний і патологічний перебіг пологів та визначати період ускладнення пологів, шо потребує втручання.

Партограму формують три основних компоненти:

— стан wioda — ЧСС, стан плодового міхура та навколоплідних вод, конфігурація голівки;

— перебіг пологів — темп розкриття шийки матки, опускання голівки плода, скорочення матки, режим уведення оксигоцину;

— стан родіиі — пульс, артеріальний тиск, температура тіла, сеча (об’єм, вміст білка, ацетону), лікарські засоби, які застосовують під час пологів.

Записи в партограму роблять за умови впевненості у відсутності ускладнень вагітності, які вимагали б ужиття термінових заходів.

Паспортна частина містить інформацію про роділлю (прізвище, ім´я, по батькові, кількість вагітностей, пологів, час розриву навколоплідних оболонок, дата і час госпіталізації, номер історії пологів \ про лікувальний заклад (назва лікарні).