ЧСС плода

Таблицу 1 партограми слугує для запису ЧСС плода, які в перший період пологів підраховують і записують до партограми кожні 15 хв, а в другий — вислуховують кожні 5 хв після потуги і записують до партограми кожні 15 хв. Кожен квадрат у таблиці відповідає інтервалу 15 хв. ЧСС плода реєструють упродовж 1 хв (до і після переймів або потуг), роділля при цьому лежить на боці.

Навколошідні води та конфігурація голівки тода

Таблиця 2 відтворює:

а) цілість плодового міхура (Д — цілий плодовий міхур) і стан навколоплідних вод при розриві плодових оболонок (77— навколоплідні води прозорі; М— меконієве забарвлення вод; К — води забарвлені кров’ю), які визначають при кожному піхвовому дослідженні;

б) ступінь конфігурації голівки плода (І ступінь — кістки черепа роз’єднані сполучною тканиною, шви легко прощупуються; II ступінь — кістки стикаються одна з одною, шви не визначаються; IІІ ступінь — кістки находять одна на одну, не розділяються, конфігурація голівки виражена). На партограмі І ступінь конфігурації позначають як мінус, II ступінь — як плюс, III ступінь — як два плюси.