Таблицю 6 заповнюють у разі застосування інших лікарських засобів.

Таблиця 7 відтворює рівень артеріального тиску (вимірюють кожні 2 год), частоту пульсу (кожні 2 год позначають символом •), температуру тіла (відмічають кожні 4 год), об’єм виділеної сечі (кожні 4 год), рівень білка, ацетону сечі (за показаннями).

Знеболення пологів. Під час пологів нервові клітини головного мозку виділяють ендорфіни, які належать до морфіно- га отшаоподібних речовин. Ці сполуки підвищують резистентність до болю і є важливими нейрогуморальними факторами в ендогенному знеболюванні. Методи знеболення пологів поділяють на немедикаментозні та медикаментозні.

Психопрофілактичну підготовку розпочинають ще в період вагітності в умовах жіночої консультації. Мета такої підготовки — усунути негативні емоції, відчуття сграху перед болем, допомогти вагітній навчитися відволікатися від больових відчуттів (правильне дихання тощо).

Важливіш фактором послаблення болю є психологічна підтримка вагітної до і під час пологів чолові ким, родичами, а також медичним персоналом. Серед немедикамен гозних методів, що знижують болісні відчуття, є активна поведінка ротіллі в перший період пологів. Застосовують музику та ароматетапію ефірними маслами, а також використовують інші неінвазивні, нефармакологічт методи кулірування болю (ванна, масаж). Немедикаментозне знеболювання пологів за згоди роділлі проводять шляхом зміни положення тіла, заохочення до активних рухів. Пропонують партнеру масажуваги спину роділлі, погладжувати низ живота, тримати її за руку та протирати обличчя вологою губкою між переймами. Роділлі рекомендують дотримуватися спеціальної техніки дихання (глибокий вдих та повільний видих).

Зменшити інтенсивність болю допомагають такі вправи.

— локальні натискання на крижеву ділянку: під час перейми необхідно сильно натискати кулаком або зап’ястком на ділянку крижів. Роділля самостійно визначає місце та силу, з якою погрібно проводити натискання. Щоб утримати рівновагу, другу руку партнер розміщує спереду на передній верхній клубовій ості. Між переймами натискання не проводять;

— подвійне стискання стегон: роділля стоїть на руках і колінах, нахилившись уперед. Партнер кладе руки на сідничі м’язи та тривало натискає всією долонею по діагоналі до центру таза жінки;

— колінне натискання: роділля сидить рівно на стільці з розведеними приблизно на 10 см колінами, ступні щільно притиснуті до підлоги. Партнер розташовується перед нею і розміщує опорну частину долоні поверх великогомілкової кістки, тривало натискаючи на коліна в бік тазостегнових суглобів жінки, нахиляючись до неї;

— гідротерапія: прийом душу або занурення у воду з температурою 36—37 °С у активній фазі пологів (за можливості). Тривалість перебування у ванній чи душі залежить від бажання жінки, але необхідно постійно підтримувати зазначену температуру води і проводити термометрію роділлі. Гідротерапію проводять лише в присутності медперсоналу;

— масаж, техніка масажу полягає у легкому погладжуванні живота, вібрації та розминанні рук, ніг і комірцевої ділянки, сильних кругових рухах, тривалому на-

тис канні на різні точки та ділянку´ ромба Міхаеліса. Застосування цих методик сприяє подразненню аферентних периферійних нервових рецепторів, що призводить до підвищення рівня ендорфінів у спинномозковій рідині, які є ендогенними знеболювальними речовинами.

Вимоги, що висувають до медикаментозного знеболювання: знеболювальний ефект, відсутність негативного впливу на організм роділлі і плода, простота у застосуванні. Для знеболювання пологів використовують неінгаляційні (системні) та інгаляційні анестетики, регіонарну анестезію. При фізіологічних пологах з цією метою застосовують системні анальгетики, опіоїдні алкалоїди (при розкритті шийки матки не більше ніж на 5—6 см), похідні фенотіозину й анальгетики інших груп.

Седативні препарати та наркотичні анальгетики (сибазон, промедол) можуть спричинити розвиток такого ускладнення, як пригнічення дихання в новонародженої о.

Серед методів регіонарної анестезії найпоширенішими є епідуральна, спинномозкова, парацервікальна та пудендальна. Епідуральна та спинномозкова анестезія може зумовити артеріальну гіпотензію, зупинку дихання, неврологічні розлади.

Епідуральна анесгелія (мал. 32) окрім знеболювального ефекту прискорює розкриття шийки матки. Спинномозкову анестезію застосовують тільки після повното розкриття шиііки матки. Парацервікальна анестезія не дуже поширена, тому шо спричинює брадикардію у плода,

Пудендальну анестезію (мал. 33) використовують для знеболення в другий період пологів.