• Фактори з боку роділлі:

а) аномалії розвитку матки (сідлоподібна, дворога тощо);

б) пухлини матки (міома тощо);

в) вузький таз і пухлини таза, що призводять до його звуження;

г) п’ять пологів і більше в анамнезі;

д) підвищений або знижений тонус матки.

  • Фактори з боку плода:

а) недоношена вагітність або гіпотрофія плода;

б) багатоплідність;

в) природжені аномалії розвитку (аненцефалія, гідроцефалія тощо);

г) неправильне розташування частин тіла (розгинання голівки, хребта).

Фактори з боку плаценти, пуповини, плодових оболонок:

а) передлежання плаценти;

б) коротка пуповина;

в) багато- або маловоддя.

У виникненні тазових передлежань велику роль відіграє підвищена рухливість плода в матці, що відзначають при багатоводді, недоношеній вагітності або, навпаки, обмеження рухливості плода, що спостерігають при маловодді, аномаліях розвитку матки, багатоплідності, а також за наявності перешкод до вставлення голівки у площину входа в малий таз (вузький таз, передлежання плаценти, пухлини в нижньому сегменті матки, гідроцефалія плода тощо). Зниження тонусу матки і порушення нервово-рецепторних відношень між верхнім і нижнім сегментом знижують здатність матки реагувати на рух плода коригувати його положення, що також може призвести до тазового передлежання плода.