Передчасні пологи є актуальною проблемою в практичному акушерстві у зв’язку з тяжкими ускладненнями, насамперед для плода (новонародженого). Перинагальна смертність унаслідок пологів у 20 разів перевищує цей показник при термінових пологах у зв’язку із загальною фізіологічною незрілістю організму новонародженого. Зазначені раніше причини невяношування вагітності повністю стосуються і передчасних пологів.

У зв’язку з особливостями акушерської тактики і догляду за дітьми, які народилися за різних термінів гестації, варто виокремити такі періоди гестації:

  • 22—27 тиж.;
  • 28—33 тиж.;
  • 34—37 тиж.

Передчасні пологи приймають у спеціалізованих акушерських стаціонарах за наявності умов, потрібних для проведення інтенсивної терапії та реанімащ новонароджених.

За клінічними проявами виокремлюють загрозливі передчасні пологи, передчасні пологи, що розпочинаються, і такі, гцо розпочалися.

Загрозливі передчасні пологи характеризуються незначним болем унизу живота або в ділянці крижів. Часом скарг немає. Під час пальпації матки визначають її підвищений тонус і збудливість. Серцебиття плода в нормі. Під час обстеження піхви змін з боку шийки матки не виявлено. При передчасних пологах, що розпочинаються, біль посилюється, стає переймоподібним. Виявляють вкорочену або згладжену шийку матки. Нерідко спостерігають вилиття навколоплідних вод.

Передчасні потюги, що розпочавшая, характеризуються регулярними переймами, розкриттям шийки матки, що свідчить про незворотність процесу переривання вагітності.

Діагностика і підтвердження початку передчасних пологів. У вагітної з’являються переймоподібний біль унизу живота і в ділянці крижів, слизисто- кров’янисті або водянисті (внаслідок вилиття навколоплідних вод) виділення з п´хви. Під час обстеження піхви визначають змінену форму і розташування шийки матки, прогресивне її скорочення і згладжування, поступове опускання голівки плода в малий таз.

Тактика ведення передчасних пологів залежить від перебігу7, терміну вагітності, стану роділлі і плода, стану плодового міхура, ступеня розкриття шийки матки.

Консервативна такгика (пролонгування вагітності) показана при загрозливих пологах або пологах, що розпочинаються, у термін до 36 тиж., цілому плодовому міхурі, відкритті вічка шийки матки до 4 см, задовільному стані плода, за відсутності тяжкої акушерської і соматичної патології та ознак інфекційного процесу.

Комплекс лікування загрозливих і передчасних пологів, що розпочинаються, включає.: 1) постільний режим; 2) збалансоване харчування; 3) призначення Лікарських препаратів; 4) фізіотерапію; 5) рефлексо- і психотерапію. Вагітним призначають седативні препарати, спазмолітики, ангипростагландини, антагоністи кальцію. Особливе місце в усуненні загрози переривання ваіітності займають препарати токолітичної дії — р-адреном:метики, Лікування розпочинають із внутрішньовенного краплинного введення препаратів, після досягнення ефекту переходять до їх перорального застосування. Медикаментозне лікування доповнюють фізіотерапевтичними процедурами (електрофорез магнію синусоїдальний модульованим струмом).

Обов’язково проводять профілактику ресгі раторного дистрес-синдрому плода. Протягом 3 днів вагітні вживають кортикостероїди (дексаметазон або преднізолон), які сприяють синтезу сурфактанту і дозріванню легень плода. Через 1 тиж. курс кортикостероїдної терапії можна повторити.

Особливої уваги потребують вагітні із загрозливими і передчасними пологами, що розпочинаються, в яких відбулося вилиття навколоплідних вод. За відсутності інфекцій ного процесу та у раз- задовільного стану вап гної і плода в термін вагітності до 34 тиж. вагітність можна пролонгувати, дотримуючи правил профілактики інфекції (використання стерильних підкладок, дезінфекція зовнішніх статевих органів, введення в піхву супозиторіїв або таблеток антибактеріальної дії). Потрібно вчасно виявляти перші ознаки інфекції пологових шляхів. З появою їх призначають терапію, шо стимулює пологи.

Активну тактику загрозливих пологів і пологів, що розпочинаються, застосовують при тяжких захворюваннях вагітної, гестозах, гіпоксії плода, вадах розвитку і загибелі плода, ознаках інфекції.

Передчасні пологи, що розпочалися, ведуть через природні пОлогові шляхи під постійним кардіомоніторингом. Широко застосовують спазмолітики, адекватне знеболення без наркотичних препаратів. При порушеннях пологової діяльності проводять дуже обережну її регуляцію. Слабкість пологової діяльності коригують шляхом внутрішньовенного введення простагландинів або окситоцину під ретельним контролем КТГ.

Передчасні пологи часто ускладнюються стрімким або швидким перебігом. У такому разі показані токолітики або магнію сульфат. Обов’язково проводять профілактику гіпоксії плода.

Функцію дихання в недоношених новонароджених оцінюють у динаміці за шкалою Сільвермана (табл. 6).

Таблиця 6. Оцінка функції дихання за шкалою Сільвермана

Показники

Бали одразу після народження

Рух грудної клітки

0-1-2

Утягнення міжребрових проміжків

0-1-2

Утягнення груднини

0-1-2

Участь крил носа, положення нижньої щелепи

0-1-2

Характер дихання

0-1-2

Підраховують загальну кількість балів. Оцінка 0 балів свідчить про відсутність синдрому дихальних розладів (СДР), від 1 до 3 балів — про початкові ознаки СДР, 4—5 балів — про середній ступінь тяжкості СДР. При сумарній оцінці 6 балів і більше констатують тяжкий перебіг СДР.